Komplexní návrh interiéru | Prownes Interiér

Komplexní uspořádání komerčních prostor od A do Z

prownes 07

Podpora v každé etapě investice

 

Našim klientům nabízíme podporu v každé etapě investice související s realizací komerčních prostor. Poradíme při výběru koncepce, analyzujeme poptávku po prostorových řešeních, projektujeme, děláme dokončovací práce a vybavujeme. S námi získáváte záruku, že celý proces bude probíhat v souladu s přijatým rozpočtem a podle harmonogramu, a výsledný interiér bude efektivním nástrojem k dosažení Vašich podnikatelských cílů.

Realizace prostor a investorský dozor

 

Realizace komerčních prostor vyžaduje zvláštní pozornost a kontrolu nad mnoha prvky v každé etapě investice.
Díky našemu způsobu práce se nemusíte obávat o svou investici – MY se o všechno postaráme. S námi získáte záruku pohodlí a bezpečí, jakož i vysokou kvalitu provedení, racionalizaci nákladů a zkrácení doby realizace investice. Poradíme Vám a pomůžeme proměnit interiér v souladu s projektem a záměrem investora tak, aby se stal efektivním nástrojem k dosažení Vašich podnikatelských cílů.
prownes 08

+Záruka a servis

Profesionální a zkušený inženýrský a technický personál zaručuje obsluhu investice ve všech etapách – od technického poradenství, přes projektování a realizaci, až po záruční a pozáruční servis.

szkic

Poradenství

 

Analyzujeme lokalitu z hlediska možnosti využití objektu pro konkrétní komerční činnost, provádíme inventuru a analyzujeme investiční potenciál.

UKÁZAT VÍCE

Projektování

 

Všechny komerční prostory, uspořádané na základě analýzy potřeb zákazníků, hostů nebo zaměstnanců, musí splňovat jak estetická očekávání, tak funkční požadavky. Moderní, vhodně navržená prostora je nástroj, který má skutečný dopad na hosty, zákazníky, a zejména zaměstnance. Výzdoba nejen určuje standard místa, ale také umožňuje vytvořit pocit pohody hostů a ovlivnit jejich loajalitu.

UKÁZAT VÍCE

Provedení

 

Svěření investice naší firmě Vám umožní vyhnout se překvapením spojeným s nepředvídanými náklady nebo časovým zpožděním během realizace. Veškeré práce související s investicí provádíme podle dříve schválené technické dokumentace a v souladu s předem schváleným rozpočtem. Dlouholeté zkušenosti s komplexními projekty nám umožňují předvídat všechny aspekty související s realizací už v etapě tvorby konceptu, což výrazně zlepšuje proces realizace investice.

UKÁZAT VÍCE

prownes 10

Financování

 

Nabízíme Vám odborné poradenství a pomoc při optimalizaci zdrojů financování investičního projektu, což umožňuje snížit náklady na realizaci investice.
Na základě stálé, dlouhodobé a partnerské spolupráce s Evropským leasingovým fondem pomáháme klientu se všemi postupy až k podpisu leasingové smlouvy.
Připravujeme podnikatelské záměry, které jsou nezbytným podkladem k podání žádosti o dotaci z Evropské unie. Naše stavební rozpočty jsou přesné a realistické. Je to nezbytná věc, aby byla daná investice provedená v souladu se žádostí během stanovené doby a aby nebyl překročen stanovený rozpočet.

UKÁZAT VÍCE

Servis

 

Díky našemu způsobu práce se nemusíte obávat o svou investici – zajistíme Vám realizaci splňující nejvyšší požadavky z hlediska provozu, technických norem, právních norem a bezpečnosti, což zajistí dlouhou životnost investice. K zabezpečení funkčnosti při zachování estetických hodnot zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Taková pravidla zabezpečují našim klientům pohodlí a bezpečí, jakož i vysokou kvalitu, racionalizaci nákladů a zkrácení doby realizace. Díky tomu se nemusíte obávat o úspěch své investice.

UKÁZAT VÍCE

Pracujeme s těmi nejlepšími

ps bg1