Financování | Prownes Interiér

Financování

 

Provoz a rozvoj podnikání často vyžaduje rozhodování o potřebě modernizace nebo investice do dalších prostor. K investičnímu procesu je často zapotřebí získat dodatečné financování.
Prostředky pro danou investici mohou pocházet z několika různých zdrojů, celé umění spočívá ve vhodném přizpůsobení financování jednotlivým etapám realizace projektu a možnosti splácení závazků.

Na trhu finančních služeb je k dispozici široká škála nástrojů umožňujících realizaci investice bez využívání vlastních prostředků nebo v případě jejich nedostatku.

 

Nabízíme odborné poradenství a pomoc při optimalizaci zdrojů financování investičního projektu, což Vám umožní snížit náklady na realizaci investice.
Je třeba mít na paměti, že volba správné formy financování vede k významným důsledkům, je třeba mj. vzít v úvahu: jak budou prostředky získány, jaká bude forma zajištění dluhu a s jakými náklady je spojena, nebo jaká bude výše daňových zatížení.

Naše pomoc v této oblasti spočívá v:

 

  • Seznámení se se specifikou činnosti podniku klienta, přípravě strategie realizace projektu
  • Předložení nejpříznivějších způsobů, jak získat kapitál, vypracování projektu finančního modelu
  • Vypracování nabídkové dokumentace pro investory, analýze nabídek od subjektů, které mají zájem o financování
projektowanie przestrzeni komercyjnych prownes

Projekt může být financován nejen prostřednictvím investičního úvěru a vlastních zdrojů, ale také z dotací EU, venture kapitálových fondů nebo leasingu. Šikovná kombinace několika forem financování dané investice nese název finanční montáž.
Struktura financování je derivátem mnoha faktorů, jako např.: odvětví, historie podniku nebo zkušeností jeho vedení.